St. Mathew School

Jeg skal i min tid i Bangladesh arbejde på et projekt som hedder St. Mathew School. Skolen hvor jeg skal hjælpe til, sammen med min danske rejsepartner Sare Barut, ligger i byen Birganj. Jeg skal fungere som hjælpelærer fra jeg ankommer i midten af april til slutningen af juni hvor vi rejser videre til Malaysia. Nedenfor findes fakta om skolen hvorpå jeg skal hjælpe som volontør.

St. Mathew School blev åbnet d. 18. febuar 2005 af en dansker, Filip Engsig-Karup sammen med, englænder, Mr. Nogendronath Bormon i byen Birganj, Bangladesh
Projektet har siden da startet yderligere to skoler i byerne Pirganj og Patnitola, Bangladesh.
Skolerne er engelsksproget. Det betyder at al undervisning foregår på englesk.
Dette er for at børnene har gode muligheder for at søge uddannelse efter skolegang, da det er en stor fordel for dem at kunne kommunikere på engelsk når de senere i livet skal finde et job.
Projektet bygger på kristne grundværdier og bengalsk kultur og vil derfor altid have en kristen begngaler som leder. Det har til formål at skabe religiøs dialog og forståelse, og lærer- og medarbejdergruppen vil altid bestå af kristne såvel som hinduer og muslimer.
De tre religioner er også repræsenteret blandt skolens elever. Der går både kristne, muslimer og hinduer på skolerne.
Projektet har en markant udviklingsprofil, idet der arbejdes i overensstemmelse med FN’s “2015-udviklingsmål”
Skolerne har forkskellige sideaktiviteter som f.eks. IT kurser og internetcafe

Skolerne modtager løbende danske volontører gennem rejseorganisationen Impact.
De tre skoler har i 2012 tilsammen 406 elever fordelt på 39,4 % piger og 60,6 % drenge.
SMS er betalingsskoler hvor driften søges dækket 100 % af forældrebetaling. Alle andre aktiviteter dækkes gennem udenlandske bidrag. Og det er også muligt at finansiere et bengalsk skolebarns skolegang med den såkaldte fadderskabsordning for St. Mathews skolerne ved navn “BANGLA-børn”

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s